Jste srdečně zváni na setkání mladých lingvistů rozvíjející tradici započatou v roce 2000 v Ústavu pro jazyk český AV ČR v Praze a od roku 2001 pokračující na FF UP v Olomouci. Jaká jsou ústřední témata letošního ročníku?

Jedním z možných etymologických výkladů slova „manipulace“ je manus pellere, tj. „mít v dlani něčí dlaň = mít někoho v hrsti“.

 • Jaká je hranice mezi persvazí jako způsobem dosahování vytyčených cílů a manipulací jako metodou dosahování cílů za každou cenu (tedy mít pak „někoho v hrsti“? (srov. např. Grzegorczykowa 1991, Wróbel 2008)
 • Jazyk bývá prezentován nejen jako nástroj manipulace, ale i útlaku, represe a petrifikace systému sociálních hodnot (srov. např. Mey 1985). Souvisí jazyková manipulace s určitými vzorci sociální interakce?
 • Jaké manipulační techniky jsou používány ve volebních kampaních, ve sdělovacích prostředcích? Jsou zneužívána slova jako svoboda, demokracie, dialog?
 • Jak s námi pomocí jazyka manipuluje reklama?
 • Jak fungoval jazyk jako nástroj manipulace v historii?
 • Dominující fenomén současnosti je rychlost (srov. Slouková 2000). Jak zasahuje informační zrychlení naši komunikaci pomocí jazyka? Jak toto zrychlení „uplatňuje nad námi svou moc“?

Jak má reagovat lingvistika či interdisciplinární obory jako sociolingvistika, psycholingvistika, pragmatika, ale např. i etnolingvistika, interkulturní lingvistika nebo kontrastivní lingvistika? Jak si s problémem poradí překladatelé? Co na to pedagogové a vyučující filologických a humanitních oborů?

Čas a místo konání: 15.– 17. května 2017
Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
tř. Svobody 26, 771 80 Olomouc

Kdo se může přihlásit?
Jako referující kdokoliv, kdo:

a) se zajímá o jazyk, řeč, text, komunikaci…,
b) má chuť sdělovat a diskutovat a jiným naslouchat,
c) ukončil magisterské studium, ale ještě se nehabilitoval.
Jako diskutující kdokoliv, kdo splňuje body a) + b).

Kdo je pořadatel?
Katedra bohemistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého

olomoucká pobočka Jazykovědného sdružení České republiky

Jak se bude mluvit?
Česky/slovensky, anglicky

O čem se bude mluvit?
a) Referáty:
na téma ústřední, popř. na témata příbuzná a související

b) Workshopy:
v rámci setkání bude otevřeno několik workshopů:

1. Diachronní workshop
    Robert Dittmann
2. Čeština jako cizí jazyk
     Pavla Poláchová a Kateřina Szokalová
3. Jazyk – věc veřejná
     Eva Nováková  
4. Média a manipulace
    Michaela Kopečková a Lada Rybníčková

V rámci konference se navíc uskuteční 7. ročník celostátní soutěže pro pregraduální studenty STUDENT A VĚDA: Lingvistika. Vítězné příspěvky budou publikovány v recenzovaném sborníku.

Přihláška na konferenci:

Finanční záležitosti:

 • konferenční poplatek 1200,- Kč (úhrada nákladů na vydání příspěvků z konference)
 • konferenční poplatek zašlete prosím na bankovní účet konference, a to do 9. května 2017

Důležité údaje pro platbu:
číslo účtu: 19-1096330227/0100
variabilní symbol: 99215061
specifický symbol: bude každému účastníku sdělen po přijetí příspěvku
SWIFT kód: KOMBCZPPxxx

Pozn.: Konferenční poplatek je možno zaplatit i na místě, při prezenci (doklad o zaplacení bude vydán).

Další aktivity:

 • večerní posezení v hospůdce
 • procházka po Olomouci, výlety do okolí (např. na Svatý Kopeček)

Informace k ubytování:

 • Ubytování v hotelu IBIS

  Můžete využít zvýhodněné nabídky hotelu Ibis Olomouc Centre 650 CZK/noc se snídaní v dvojlůžkovém pokoji 15 minut pěší chůzí nebo 5 minut tramvají od místa konání akce. Rezervace si účastníci zajišťují sami na webové stránce: http://www.ibis-olomouc-centre.cz/ubytovani  (platba na recepci po příjezdu). Nezapomeňte uvést heslo pro zvýhodněnou cenu: Lingvisté 2017. Rezervace za zvýhodněnou cenu je možná do 5. května 2017.

Kontaktní adresa:
Božena Bednaříková
Katedra bohemistiky
Filozofická fakulta, Univerzita Palackého
tř. Svobody 26, 771 80 Olomouc
Tel.:  00420 585 633 145

Organizační tým:
Božena Bednaříková (vedoucí org. týmu)
Kristina Dokulilová
Jitka Horáková
Denisa Jensenová (redaktorka sborníku)
Michaela Kopečková

Akademická komise:
doc. PhDr. Ivana Bozděchová, CSc. (FF UK Praha)
prof. PhDr. Jana Hoffmannová, DrSc. (ÚJČ AV ČR)
doc. PhDr. Eva Höflerová, Ph.D. (FPF SLU Opava)
doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D. (FF OU Ostrava)
doc. PhDr. Karel Komárek, Ph.D. (FF UP Olomouc)
doc. Mgr. Pavel Kosek, Ph.D. (FF MU Brno)
prof. PhDr. Jan Kořenský, DrSc. (FF UP Olomouc)
prof. Dr. habil. Peter Kosta (University of Potsdam)
prof. PhDr. Marie Krčmová, CSc. (FF MU Brno)

Důležitá data:
15. dubna 2017: přihláška na konferenci
(registrační formulář + abstrakt)
4. května 2017: oznámení o přijetí příspěvku
9. května 2017: zaplacení konferenčního poplatku
15.–17. května 2017: konference

Eva Nováková
Monika Pitnerová
Pavla Poláchová
Lada Rybníčková
Kateřina Szokalová
Pavlína Stůjová (redaktorka sborníku)

prof. PhDr. Petr Mareš, CSc. (FF UK Praha)
prof. Anna Maria Perissutti, Ph.D. (University of Udine)
doc. RNDr. Vladimír Petkevič, CSc. (FF UK Praha)
prof. PhDr. Libuše Spáčilová, Dr. (FF UP Olomouc)
prof. Ludmila Stěpanova, CSc. (FF UP Olomouc)
prof. PhDr. Jarmila Tárnyiková, CSc. (FF UP Olomouc)
doc. PhDr. Marie Vachková, Ph.D. (FF UK Praha)
doc. PhDr. Zdeňka Vychodilová, CSc. (FF UP Olomouc)
doc. Mgr. Lic. Lenka Zajícová, Ph.D. (FF UP Olomouc)