Jste srdečně zváni na setkání mladých lingvistů rozvíjející tradici započatou v roce 2000 v Ústavu pro jazyk český AV ČR v Praze a od roku 2001 pokračující na FF UP v Olomouci. Jaká jsou ústřední témata letošního ročníku?

Pojem interkulturní komunikace se v odborné literatuře objevil v padesátých letech 20. stol. (E. T. Hall, 1959), její novější chápání v českém (sociolingvistickém) prostředí vystihuje např. Lehmanová (1999), a to jako reflexi komunikačního procesu mezi subjekty s odlišnými, kulturně determinovanými kognitivními a emocionálními strukturami, s odlišnými způsoby vnímání a hodnocení reality.
Ukazuje se, že interkulturalita, transkulturalita i kulturní synkretismus jsou v současné fázi světové globalizace, s nárůstem mezinárodní migrace i s krizí tzv. multikulturality v dnešní Evropě vysoce aktuální.

 • Jak má reagovat lingvistika a nově etablované obory jako etnolingvistika, interkulturní lingvistika či kontrastivní lingvistika?
 • Jde jen o face-to-face komunikaci mezi příslušníky rozličných kultur, či o medializaci interkulturní komunikace?
 • Jde o (související?) interkulturní adaptace v komunikačních formách různých kultur?
 • Nebo jde o vytváření společných významů, ač v kontrastivních kulturních dimenzích…?

Program konference je k dispozici zde (.pdf)
Program je definitivní a z organizačních důvodů jej nelze měnit. Děkujeme za pochopení.
ic1

ic3

Kdo se může přihlásit?

Jako referující kdokoliv, kdo:
a) se zajímá o jazyk, řeč, text, komunikaci,…
b) má chuť sdělovat a diskutovat a jiným naslouchat,
c) ukončil magisterské studium, ale ještě se nehabilitoval.

Jako diskutující kdokoliv, kdo splňuje body a) + b).


ic3

Kdo je pořadatel?

Katedra bohemistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého,
olomoucká pobočka Jazykovědného sdružení České republiky


ic4

Jak se bude mluvit?

Česky (a dalšími slovanskými jazyky), anglicky


ic5

O čem se bude mluvit?

a) Referáty:
– na téma ústřední, popř. na témata příbuzná a související

b) Workshopy: 
– v rámci setkání bude otevřeno několik workshopů:

1. Diachronní workshop 
    Robert Dittmann

 2. Čeština jako cizí jazyk
     Kateřina Szokalová a Pavla Zelená

 3. Překládání v kultuře – kultura v překladu
    Eva Nováková, Monika Pitnerová a Lada Rybníčková

4. Komunikace a její úskalí na hraničních rovinách fonetiky a syntaxe
    Michaela Kopečková a Kateřina Danielová


Další aktivity:

 • večerní posezení v hospůdce
 • procházka po Olomouci, výlety do okolí (např. na Svatý Kopeček)

Ubytování:

V případě zájmu lze využít možnosti ubytování na vysokoškolské koleji gen. Svobody
– dvoulůžkové pokoje za 252 Kč/noc, jednolůžkové za 358 Kč/noc.

Koleje jsou cca 10 – 15 minut chůze od místa konání konference.
Rezervaci můžete provést pomocí emailu (hotel@upol.cz) nebo telefonicky (telefon: 585 638 016, mobil 777 000 202).  Při přihlašování prosím uveďte, že jste účastníky konference Mladí lingvisté. Kapacita je omezena.

Dále můžete využít zvýhodněné nabídky hotelu Ibis Olomouc Centre v ceně 650 CZK/noc se snídaní v dvojlůžkovém pokoji. Hotel se nachází 15 minut chůze / 5 minut tramvají od místa konání akce.
Rezervace si účastníci zajišťují sami na webové stránce: http://www.ibis-olomouc-centre.cz/ubytovani (platba na recepci po příjezdu). Rezervace za zvýhodněnou cenu je možná do 30. dubna 2016. Při rezervaci nezapomeňte uvést heslo: Lingvisti 2016


Jak se přihlásit:

Přihláška na konferenci je ke stažení zde (.docx)
Vyplněnou přihlášku prosím zašlete do 10. dubna 2016 na adresu: mladi.lingviste@upol.cz

V rámci konference se uskuteční 6. ročník celostátní soutěže pro pregraduální studenty STUDENT A VĚDA: Lingvistika. Vítězné příspěvky budou publikovány v recenzovaném sborníku. Registrační formulář ve formátu .doc je ke stažení ZDE.Instrukce k publikaci pro účastníky ročníku 2016

Pokud si přejete publikovat svůj příspěvek ve sborníku z roku 2016, zašlete jej prosím na e-maily denisa.jensenova01@upol.cz a pavlina.illikova01@upol.cz, a to do 30. 9. 2016.
Pokud bude V
áš příspěvek v recenzním řízení úspěšný, bude publikován ve sborníku.

Co musí příspěvek obsahovat?

 • kontakt na autora (titul, jméno, příjmení, působiště, e-mailový kontakt)
 • název příspěvku v češtině + v angličtině
 • klíčová slova v češtině + v angličtině
 • abstrakt příspěvku v češtině + v angličtině
 • samotný text příspěvku
 • citace formou odkazů v textu, nikoliv formou poznámek pod čarou – detailní instrukce k citační normě naleznete zde (.pdf)

Sborníky z konference Mladých lingvistů
V současn
é době pracujeme na sborníku z roku 2013, jehož vydání je plánováno na červen-červenec 2016.
Během letošního roku plánujeme také vydat sborníky z roku 2011 a 2014.

Sborník z konference 2015 by měl být vydán do června 2017.

 Finanční záležitosti:

Konferenční poplatek činí 1200,- Kč (úhrada nákladů na vydání příspěvků z konference)
Konferenční poplatek zašlete prosím na bankovní účet konference, a to do 30. dubna 2016.

Důležité údaje pro platbu:
číslo účtu: 19-1096330227/0100
variabilní symbol: bude každému účastníku sdělen po přijetí příspěvku
SWIFT kód: KOMBCZPPxxx

Pozn.: Konferenční poplatek je možno zaplatit i na místě, při prezenci (doklad o zaplacení bude vydán).Akademická komise:

doc. PhDr. Ivana Bozděchová, CSc. (FF UK Praha)
prof. PhDr. Jiří Černý, CSc. (FF UP Olomouc)
doc. PhDr. Eva Höflerová, Ph.D. (FPF SLU Opava)
prof. PhDr. Jana Hoffmannová, DrSc. (ÚJČ AV ČR)
doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D. (FF OU Ostrava)
doc. Mgr. Pavel Kosek, Ph.D. (FF MU Brno)
prof. PhDr. Jan Kořenský, DrSc. (FF UP Olomouc)
prof. Dr. habil. Peter Kosta (University of Potsdam)
prof. PhDr. Marie Krčmová, CSc. (FF MU Brno)prof. PhDr. Petr Mareš, CSc. (FF UK Praha)
doc. RNDr. Vladimír Petkevič, CSc. (FF UK Praha)
prof. PhDr. Libuše Spáčilová, Dr. (FF UP Olomouc)
prof. Ludmila Stěpanova, CSc. (FF UP Olomouc)
prof. PhDr. Jarmila Tárnyiková, CSc. (FF UP Olomouc)
doc. PhDr. Marie Vachková, Ph.D. (FF UK Praha)
doc. PhDr. Zdeňka Vychodilová, CSc. (FF UP Olomouc)
doc. Mgr. Lic. Lenka Zajícová, Ph.D. (FF UP Olomouc)Kontaktní e-mail: mladi.lingviste@upol.cz 
S dotazy ohledně sborníku se prosím obracejte přímo na redaktorky: denisa.jensenova01@upol.cz a pavlina.illikova01@upol.cz


Organizační tým:

Božena Bednaříková (vedoucí org. týmu)
Kateřina Danielová
Vojtěch Duda (webmaster)
Lenka Horutová
Pavlína Illíková (redaktorka sborníku)
Denisa Jensenová (redaktorka sborníku)Jitka Lžičařová
Eva Nováková
Monika Pitnerová
Lada Rybníčková 
Kateřina Szokalová 
Pavla Zelená
Michaela KopečkováAdresa:

Božena Bednaříková
Katedra bohemistiky
Filozofická fakulta
Univerzita Palackého
Křížkovského 10
771 80 Olomouc
Tel.: +420 585 633 145Důležitá data:

10. dubna 2016: přihláška na konferenci
(registrační formulář + abstrakt)
25. dubna 2016: oznámení o přijetí příspěvku
30. dubna 2016: zaplacení konferenčního poplatku
9. – 11. května 2016: konference