KOMUNIKACE 2021:
Degradace, (a)nebo inovace?

Jste srdečně zváni na setkání mladých lingvistů rozvíjející tradici započatou v roce 2000 v Ústavu pro jazyk český AV ČR v Praze a od roku 2001 pokračující na FF UP v Olomouci.

→ PROGRAM KONFERENCE ←

Abstrakty příspěvků

Ústřední témata letošního ročníku:

 • používání jazyka a jeho proměny (zejména) v letech 2020 a 2021
 • trpí jazyk a komunikace sociální distancí, nebo takové podmínky naopak vybízejí k hledání nových způsobů a cest?
 • tradiční vs. moderní formy komunikace a jejich specifika
 • výhody a nevýhody světa online: mění internet náš způsob dorozumívání?
 • online platformy: YouTube a Instagram – komunikační kanály (nejen) pro mladé (?); Twitter – co se (ne)vejde do 280 znaků
 • bezpečnost v online prostoru aneb víte opravdu, kdo je na druhé straně?
 • jak moderní formy dorozumívání ovlivňují interkulturní komunikaci? – mění se ve světě online kulturně podmíněné jevy jako zdvořilost, humor a neverbální komunikace?
 • fenomén tzv. grammar nazis: „Odkdy si tykáme? A nauč se česky!“ – jazyk coby zbraň v internetových diskuzích
 • možnosti a limity digitální nonverbální komunikace: emoji, meme, gif – obrázky, jež vydají za tisíc slov?
 • využití moderních technologií pro výuku online, online meeting a webinář jako nová forma komunikace, „Haló? Slyšíme se?“ – radosti i strasti online výuky

Čas a místo konání:

17.–18. května 2021 ONLINE na platformě ZOOM

odkazy pro připojení k sekcím budou součásti programu

Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Křížkovského 10, 771 80 Olomouc

Kdo se může přihlásit?

Jako referující kdokoliv, kdo:
a) se zajímá o jazyk, řeč, text, komunikaci…,
b) má chuť sdělovat a diskutovat a jiným naslouchat,
c) ukončil magisterské studium, ale ještě se nehabilitoval.

Jako diskutující kdokoliv, kdo:
splňuje body a) + b).

Kdo je pořadatel?

Katedra bohemistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého olomoucká pobočka Jazykovědného sdružení České republiky

Kontakt:

mladi.lingviste@upol.cz

Jak se bude mluvit?

Česky/slovensky, anglicky

O čem se bude mluvit?

Plenární přednáška:

 • prof. Melissa Shih-hui Lin (National Chengchi University, Taipei, Taiwan)

Referáty:

 • na téma ústřední, popř. na témata příbuzná a související

Workshopy:

Pondělí 17. května

Buďte IN a ON (Tereza Koudelíková + Veronika Vydrová + Jiří Mánek): interakce a aktivizace jako důležité principy (post)moderní efektivní komunikace (anotace)

Interkulturní komunikace (Magdaléna Jaroňová + Eva Nováková + Stanislav Pisklák)

Úterý 18. května

Čeština jako cizí jazyk  (Michaela Kopečková)

Diachronní workshop (Robert Dittmann)

V rámci konference se navíc uskuteční 10. ročník celostátní soutěže pro pregraduální studenty STUDENT A VĚDA: Lingvistika. Vítězné příspěvky budou publikovány v recenzovaném sborníku.

Přihláška na konferenci:

 • registrační formulář
 • termín přihlášky 12. dubna 2021
 • oznámení o přijetí příspěvku akademickou komisí bude upřesněno

Finanční záležitosti:

 • konferenční poplatek za online účast 650 Kč / 25 EUR
 • konferenční poplatek zašlete prosím na bankovní účet konference, a to do 11. května 2021.

Ubytování:

Důležité údaje pro platbu:

 • číslo účtu: 19-1096330227/0100
 • variabilní symbol: 99215061
 • specifický symbol: bude každému účastníku sdělen po přijetí příspěvku
 • IBAN (pro platby v EUR): CZ9801000000433855090287
 • SWIFT kód: KOMBCZPPxxx

Pozn.: Konferenční poplatek je možno zaplatit i na místě, při prezenci (doklad o zaplacení poskytneme).

Další aktivity:

 • večerní posezení v hospůdce
 • procházka po Olomouci, výlety do okolí (např. na Svatý Kopeček)

Kontaktní adresa:

Božena Bednaříková

Katedra bohemistiky
Filozofická fakulta,
Univerzita Palackého
Křížkovského 10, 771 80 Olomouc

tel.: 00420 585 633 145
email: mladi.lingviste@upol.cz

Akademická komise:

 • doc. PhDr. Ivana Bozděchová, CSc. (FF UK Praha)
 • prof. PhDr. Jana Hoffmannová, DrSc. (ÚJČ AV ČR)
 • doc. PhDr. Eva Höflerová, Ph.D. (FPF SLU Opava)
 • doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D. (FF OU Ostrava)
 • doc. PhDr. Karel Komárek, Ph.D. (FF UP Olomouc)
 • doc. Mgr. Pavel Kosek, Ph.D. (FF MU Brno)
 • prof. Dr. habil. Peter Kosta (University of Potsdam)
 • prof. PhDr. Marie Krčmová, CSc. (FF MU Brno)
 • prof. Melissa Shih-hui Lin (National Chengchi University, Taipei)
 • prof. PhDr. Petr Mareš, CSc. (FF UK Praha)
 • prof. Anna Maria Perissutti, Ph.D. (University of Udine)
 • doc. RNDr. Vladimír Petkevič, CSc. (FF UK Praha)
 • prof. PhDr. Libuše Spáčilová, Dr. (FF UP Olomouc)
 • doc. Mgr. Jana Šnytová, Ph.D. (University of Ljubljana)
 • prof. PhDr. Jarmila Tárnyiková, CSc. (FF UP Olomouc)
 • doc. PhDr. Marie Vachková, Ph.D. (FF UK Praha)
 • doc. PhDr. Zdeňka Vychodilová, CSc. (FF UP Olomouc)
 • prof. Mgr. Lic. Lenka Zajícová, Ph.D. (FF UP Olomouc)

Důležitá data:

 • 12. dubna 2021: přihláška na konferenci (registrační formulář + abstrakt)
 • 3. května 2021: oznámení o přijetí příspěvku
 • 10. května 2021: zveřejnění programu konference
 • 11. května 2021: zaplacení konferenčního poplatku
 • 17.–18. května 2021: konference

Organizační tým:

 • Božena Bednaříková (vedoucí org. týmu)
 • Ondřej Geppert
 • Jitka Horáková (redaktorka sborníku)
 • Michaela Kopečková
 • Tereza Koudelíková
 • Magdaléna Lapúniková
 • Zuzana Maleňáková
 • Jiří Mánek
 • Eva Nováková
 • Veronika Vydrová
 • Jakub Wenzel
 • Kateřina Žvaková

Sborník Mladí lingvisté 2020

Pokud si přejete publikovat svůj příspěvek ve sborníku, zašlete jej prosím k recenznímu řízení na e-mail jitka.horakova01@upol.cz do 30. dubna 2021.

Předchozí ročníky sborníků

 • 2015: vydáno
 • 2016/2017: sazba
 • 2018/2019: v recenzním řízení
 • 2020: příjem příspěvků

Co musí příspěvek obsahovat?

 • kontakt na autora (titul, jméno, příjmení, působiště, e-mailový kontakt)
 • název příspěvku v češtině + v angličtině
 • klíčová slova v češtině + v angličtině
 • samotný text příspěvku
 • citace formou odkazů v textu, nikoliv formou poznámek pod čarou; podrobný návod pro citování zde

10. ročník celostátní soutěže pro pregraduální studenty STUDENT A VĚDA: Lingvistika

Soutěž pořádá Katedra bohemistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého a olomoucká pobočka Jazykového sdružení České republiky ve spolupráci s děkanátem Filozofické fakulty Univerzity Palackého.

Soutěž je určena studentům bakalářských a magisterských studijních programů všech lingvistických a filologických oborů a ostatních humanitních oborů, jejichž oblast zkoumání s lingvistikou souvisí (studentům filozofie, sociologie, mediálních studií apod.).

Soutěže se mohou zúčastnit vítězové fakultních kol soutěže Student a věda v sekci Lingvistika a studenti doporučení zasílající institucí. Každá filozofická/pedagogická fakulta může doporučit nejvýše 3 studenty.

Soutěž proběhne 17. května 2021 od 9:00 hodin v rámci XXII. mezinárodního setkání mladých lingvistů online. Výsledky soutěže budou slavnostně vyhlášeny v průběhu konání konference.

Registrační formulář SaV 2021 ke stažení

 • Vyplněný formulář společně se skenem doporučení zasílající instituce pošlete ve formátu PDF do 10. května 2021 na adresu studentaveda.upol@seznam.cz.
 • Předmět e-mailu uveďte ve formátu STUDENT A VĚDA – Jméno a příjmení, zasílající instituce.
 • Za účast v soutěži se neplatí žádný poplatek. Ubytování a cestovné nejsou pořadateli hrazeny.
 • Soutěžní práci se svým jménem a příjmením pošlete prosím nejpozději do 11. května 2021 jako přílohu e-mailu na adresu studentaveda.upol@seznam.cz.

Porota soutěže je složena ze zástupců jednotlivých filozofických fakult a Ústavu pro jazyk český Akademie věd České republiky.

Vítězné příspěvky jsou publikovány v recenzovaném sborníku. Všichni soutěžící se poté mohou zúčastnit hlavního programu konference, a to bez nutnosti uhradit konferenční poplatek.

Jednotlivé lingvistické či interdisciplinární příspěvky nejsou tematicky vymezeny. Délka textu příspěvku může být maximálně 15 normostran. Ústní prezentace je omezena 15 minutami. Po každé prezentaci bude následovat diskuse. Přednášející má možnost využít dataprojektor.

Do hodnocení budou zařazeny pouze ty příspěvky, které budou ústně prezentovány v den soutěže.